ติดตามข่าว update เกี่ยวกับวอนบินได้ที่ member's forum ค่ะ :)

For updated news about Won Bin, please visit our member's forum :)

 

สมัครสมาชิกก่อนนะคะ แล้วจะอ่านข้อความใน board ได้ค่ะ...

Please register to enter our board...

 

Notice:

...วอนบินได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนพิเศษขององค์การยูนิเซฟประเทศเกาหลีตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2550... หากท่านสนใจเกี่ยวกับ UNICEF ประเทศเกาหลี กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.unicef.or.kr หากท่านสนใจเกี่ยวกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย กรุณาคลิกโลโก้ยูนิเซฟด้านซ้ายมือค่ะ.... :)

 

Won Bin has been appointed as an UNICEF Korea Special Representative since September 2007... If you are interested to know about UNICEF Korea, please visit www.unicef.or.kr. If you're interested in UNICEF Thailand, please click the logo on the left panel... :)